Novo!

Plovci za lov grabljivica

Serija H

Plovci iz ove serije namenjeni su prvenstveno za ribolov grabljivica.

Hranilice na plovcima se pune živim mamcima(H1, H2) ili hranom za primamu(H3, H4).

Osnovni cilj ovih plovaka je da privuku što veći broj kedera oko sebe, a samim tim i veći broj grabljivica.

Pored toga, koriste se u pecanje šarana i tolstolobika.

Serija O

Standardni plovci za ribolov svih vrsta grabljivica, sa ugrađenim otežanjem.

Prva kolona označava težinu tega u samom plovku, dok druga označava opterećenje koje je potrebno dodati,
da bi se plovak pravilno opteretio.